Šolska knjižnica v času »pouka na daljavo«

PDF članek

Izvleček

Tudi za našo šolsko knjižnico je bil čas dela na daljavo poseben. V prispevku bom opisala delo na daljavo v prvem in drugem valu epidemije. Šolska knjižnica je pomemben del šole in pouka, ki podpira in bogati osnovne dejavnosti. V prvem valu epidemije sem v knjižnici nadoknadila ter opravila interne in strokovne naloge, v drugem valu pa sem nudila podporo učencem in strokovnim delavcem.

Abstract

School Library during Distance Learning

The distance learning period was a special time for our school library also. This paper describes distance learning in the first and second wave of the epidemic. The school library is an important part of the school and learning, which supports and enriches school’s basic activities. In the first wave of the epidemic, I caught up on and performed internal and professional library tasks, and in the second wave, I provided support to students and teachers.