Škrabčeve razglednice kot primer interdisciplinarnega dela v gimnaziji

PDF članek

Izvleček

V članku predstavljava ustvarjanje Škrabčevih razglednic pri šolskem literarnem krožku kot primer interdisciplinarnega, tj. nadpredmetnega dela s pridobivanjem in uporabo jezikoslovnega, literarnovednega ter likovnega znanja v gimnazijskem programu.

Abstract

Škrabec-Type Postcards as Example of Interdisciplinary Work in General Secondary School

This article presents the making of Škrabec-type postcards in a school literary club as an example of interdisciplinary, i.e. cross-subject work by gaining and using the knowledge of linguistics, literary science and art under a general secondary school programme.