Referenčni okvir za pluralistične pristope k jezikom in kulturam podpira in priznava raznojezičnost in medkulturnost v vrtcih in šolah

PDF članek

Izvleček

V založbi Zavoda RS za šolstvo je leta 2017 kot prosto dostopni spletni vir izšel slovenski prevod Referenčnega okvira za pluralistične pristope k jezikom in kulturam: Zmožnosti in viri. Referenčni dokument Sveta Evrope je proizvod večletnega prizadevanja strokovnjakov pri razvijanju raznojezične in medkulturne zmožnosti v izobraževanju. Slovenski prevod je strokovno, terminološko in jezikovno pregledan, zato ga v slovenskem prostoru lahko upravičeno štejemo za referenčni vir na tem področju. Prispevek predstavi dokument, njegovo ozadje ter uvajanje v slovenskem izobraževalnem okolju.

Abstract

A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures Supports and Recognises Linguistic Diversity and Interculturalism

The National Education Institute Slovenia published in 2017 a freely accessible web-based Slovenian translation of A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures: Competences and Resources. The reference document published by the Council of Europe is the product of several years of professional work in developing linguistic diversity and interculturalism capabilities in education. The Slovenian translation was reviewed professionally in terms of expertise, terminology and language, therefore it can be used in Slovenia as a source of reference in this field. The article introduces the document, its background and its implementation in the Slovenian educational environment.