Projekt šola v kulturi – zakaj umetnost v šole oziroma šole v umetnost

PDF članek

https://doi.org/10.59132/viz/2022/1-2/59-64

Povzetek

Različne vede so si enotne o pozitivnih vplivih umetnosti na človeka. Zato je pomembno vedeti, zakaj in kako lahko umetnost umeščamo v vzgojo in izobraževanje. Projekt šola v kulturi nam na primer predstavlja izviren način in možnost za intimen stik z umetnostjo preko šolanja. Projekt je podoben šoli v naravi, le da učenci namesto v naravo odidejo v urbano in kulturno okolje. Z empirično raziskavo smo spremljali dve izvedbi projekta šola v kulturi in v članku predstavljamo nekaj ugotovitev te raziskave.

Abstract

Project Culture Camp: Art in Education or Education in Art – Why It Matters

A number of academic disciplines agree on the positive impact of art on human beings. It is, therefore, of vital importance to understand the reasons for and methods of integrating art into education. The project Culture Camp is a fresh approach, which provides opportunities for students to get intimately acquainted with art through education. The project is akin to outdoor education. However, instead of learning outdoors, students study cultural and urban environments. An empirical study set out to examine two culture camps and this article draws attention to some of its conclusions.