Povratna informacija – pomemben element poučevanja

PDF članek

Izvleček

Predstavljen je pomen povratne informacije za poučevanje in nekateri od številnih dejavnikov, ki vplivajo na učinke pouka. Osredotočimo se na kakovost povratne informacije, ki izhaja iz natančne analize rezultatov, ki razkrije stopnjo znanja, način razmišljanja in dejanske vzroke za morebitne napake. Zato lahko učitelj presoja o nadaljnjih korakih in izostri usmeritev učencu tako, da si ta lahko ustvari in izoblikuje lastno znanje in izkušnjo. Omenimo tudi učiteljev vpliv prepričanj in odnosa do matematike, poučevanja in učenja.

Abstract

Feedback – an Important Teaching Element

The article focuses on the importance of feedback in teaching and some of the many factors affecting performance in class. The quality of feedback is discussed that is the product of a precise results analysis revealing knowledge level, way of thinking and actual causes of potential errors. This allows teachers to decide on the next steps and enhance learner-centered focus in a way that allows learners to create and develop their own knowledge and experience. The influence of the teacher’s beliefs and attitudes to mathematics, teaching and learning is also presented.