Pouk slovenščine v nižjem poklicnem izobraževanju

PDF članek

Izvleček

Članek prinaša predstavitev pouka slovenščine v srednji šoli, in sicer v programu nižjega poklicnega izobraževanja. Takšna vrsta pouka poteka med drugim tudi na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. Gre za izobraževanje, ki je zelo prilagojeno specifičnim skupinam ljudi; program je javno veljaven ter poteka po predmetniku srednje šole. Dodani sta obravnavi učnih ur, in sicer književna ter jezikovna vsebina, ki pripomoreta k lažjemu razumevanju poučevanja.

Abstract

AssessinSlovenian Language Lessons in Lower Vocational Education

The article presents Slovenian Language lessons in secondary school or, more precisely, in the lower vocational education programme. Such lessons are also being implemented at the Secondary Vocational and Technical School Murska Sobota. This form of education is highly adapted to specific groups of people; the programme is officially recognized and implemented in accordance with the school’s syllabus. It also includes the discussion of two lessons, namely of literature and language lessons, which facilitates an understanding of the teaching method.