Obravnava domačega branja na primeru Vorančevih Solzic

PDF članek

Izvleček

Pričujoči prispevek ponuja vpogled v eno izmed možnosti, kako se pri pouku književnosti v okviru domačega branja celostno lotiti obravnave Vorančeve zbirke spominskih črtic z naslovom Solzice, ki so kanonsko besedilo, predvideno za obravnavo v 7. razredu osnovne šole, zaradi časovne oddaljenosti od časa nastanka pa tudi besedilo, ki današnjim sedmošolcem socialno in slogovno ni blizu. V prispevku sta predstavljena tudi sodelovanje s šolskim knjižničarjem ter pouk v šolski knjižnici.

Abstract

Discussion of Required Reading on the Example of Solzice by Voranc

This paper gives insight into a potential way of comprehensively discussing Voranc’s collection of commemorative sketches entitled Solzice [Lilies of the Valley] during literature lessons within the scope of required reading; this collection is a canon which is to be discussed in the 7th grade of primary school; in light of its age, it is a text that today’s seventh graders cannot relate to, socially and stylistically speaking. The paper also presents cooperation with the school librarian and lessons in the school library.