Nikomahov izrek

PDF članek

Izvleček

V članku na preprost način dokažemo Nikomahov izrek. Osnovna ideja dokaza izvira iz Nikomahovega dela Uvod v aritmetiko.

Abstract

Nicomachus‘s Theorem

In the article, we prove Nicomachus‘s Theorem in a simple way. The basic idea of the proof originates from Nicomachus‘s work Introduction to Arithmetic.