Neznosna lahkost moraliziranja o medvrstniškem nasilju


https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/6-8

Izvleček

V zadnjem letu je bilo medvrstniško nasilje v javnih razpravah pogosta tema. V prispevku komentiram tezo o porastu medvrstniškega nasilja in opozarjam na nevarnosti senzacionalističnga medijskega poročanja, ki krepi strah in nemoč ter povzroča umik odraslih iz odnosov z mladostniki. Prav podporni odnosi pa so ključni za učinkovito preprečevanje ter prepoznavanje medvrstniškega nasilja in odzivanje nanj. Spremembe vzgoje in izobraževanja bi morale vključevati tudi ukrepe za krepitev odnosne kompetentnosti učiteljev.

Abstract

Unbearable Lightness of Moralising About Bullying

Bullying has been a subject of intense discussion in the media over the past year. In this article, I respond to the assertion that bullying is on the rise and warn against the hazards of sensationalist media coverage, which fosters fear and powerlessness and drives adults to disconnect themselves from adolescents. Be that as it may, supportive relationships are crucial in preventing and responding to peer aggression. Therefore, changes in education should include initiatives to improve teachers‘ relational competence.