Mladi bralci in projekt Knjižne mišice

PDF članek

Izvleček

V prispevku je podano razmišljanje o razširjenosti branja med mladimi, ki, obkroženi s tehnologijo, raje sežejo po telefonu, kot da bi v roke vzeli kako dobro knjigo. Omenjenih je nekaj projektov za spodbujanje branja, ki se izvajajo na OŠ Šentjanž pri Dravogradu. Podrobneje je predstavljen projekt Knjižne mišice, ki ga financira Ministrstvo za kulturo, izvaja pa Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem v sodelovanju s splošnimi in šolskimi knjižnicami koroške regije. Prikazani so trije primeri srečanj v okviru omenjenega projekta, ki uporabnika skozi aktivno in interaktivno igro ter s pomočjo debate pripeljejo do izbire prave knjige in njene uporabe v vsakdanjem življenju. Prispevek se konča z ugotovitvijo, da ima knjiga med mladimi še vedno pomembno mesto.

Abstract

Young Readers and the Project Knjižne mišice [Book Muscles]

The paper contemplates the prevalence of reading among young people who, surrounded by technology, would much rather pick up a phone than a good book. A few reading promotion projects being implemented at the Šentjanž pri Dravogradu Primary School are mentioned. The paper elaborates on the project Knjižne mišice [Book Muscles] which is funded by the Ministry of Culture and implemented by The Dr. Franc Sušnik Central Carinthian Library in cooperation with public and school libraries in the Koroška region. It gives three examples of meetings held under the above-mentioned project; through an active and interactive game and by means of debate, users are guided towards choosing the right book and using it in their daily lives. The paper concludes with the finding that books are still important to the youth.