Mediji, zaviralci oziroma vzpodbujevalci likovne ustvarjalnosti otrok

PDF članek

Izvleček

Prisotnost digitalne tehnologije v šolskem prostoru je danes standard. Le-ta s svojo hardver in softver ponudbo v marsičem olajša delo učencem in učiteljem, saj je dostop do informacij hitrejši in lažji kot nekoč. Suvereni, odgovorni in ustvarjalni učitelji vnašamo informacije, podatke in ideje, pridobljene s spleta tako, da ne kršimo pravnih, moralnih in etičnih norm. S tem dajemo vzgled učencem. Pri likovni umetnosti je to še posebej pomembno, kajti likovne probleme rešujemo na različne načine (to ponazarjata tudi dve predstavljeni likovni nalogi, izvedeni v petem razredu) in ne šablonsko, s kopiranjem in posnemanjem idej. Zato moramo učitelji informacije, preden jih vključimo v učni proces, prefiltrirati in predstaviti učencem tako, da ne zaviramo njihove lastne ustvarjalnosti, ampak jo vzpodbujamo. Na ta način se bodo rodile nove ideje in spoznanja o sebi in družbi, ki vedno bolj potrebuje izobraženega, ustvarjalnega in inovativnega člana na vseh področjih delovanja.

Abstract

Media – Inhibitors or Enhancers of Child’s Artistic Creativity

Nowadays, it is very common to have digital technology present in a school environment. Work in classroom is significantly facilitated by all the hardware and the software, enabling faster and easier access to information. Sovereign, responsible and creative teachers are able to provide information, data and ideas found on the internet without breaking any legal, moral or ethical norms, and are thus setting a good example for their pupils. That is especially important in arts lessons, as artistic problems can be solved in various ways (demonstrated on two fifth-grade arts assignments), not according to the one and only pattern and the copy-pasting of ideas. That is why, before including information in a lesson, teachers should filter them and present them to students in such way that does not inhibit their own creativity but actually enhances it. Thus, new ideas and knowledge are born about oneself and the society, which is increasingly in need of educated, creative and innovative participants in all fields.