Krepitev podjetnostnih in digitalnih kompetenc pri likovni umetnosti

PDF članek

Povzetek

Na Osnovni šoli III Murska Sobota prek obveznega in razširjenega programa živijo in ustvarjajo v sklopu projekta POGUM. Projekt temelji na krepitvi kompetenc podjetnosti in spodbujanju prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. Po modelu EntreCompa učenci z načrtnim usvajanjem kompetenc raziskujejo likovno, glasbeno, plesno jezikovno in družboslovno področje, področje finančne pismenosti in sodelovanja z okoljem. Tako na temelju idej učencev in njihovega soustvarjanja ter načrtovanja nastaja glasbeno-plesna predstava Podstrešje, ki se vpleta na različna področja izvedenih aktivnosti na šoli in izvedbe procesa učenja s formativnim spremljanjem.

Enhancing Entrepreneurship and Digital Competencies in Art Class

Primary School III Murska Sobota fosters living and creating within the project “POGUM” (Courage), as part of the compulsory and extended programme, based on strengthening entrepreneurship competencies and encouraging a flexible transition between education and environment in primary schools. Following the EntreComp framework, students systematically acquire competences while exploring different areas, including art, music, dance, languages, social sciences, financial literacy and environmental participation. In this way, students’ ideas, their cocreation and planning gave birth to a musical and dance performance called “Podstrešje” (The Attic), which reflects the different areas where school activites were implemented and is a result of the learning process through formative assessment.