Kako z dobrim vprašanjem spodbuditi razmišljanje učencev in željo po učenju pri predmetu šport

PDF članek

Povzetek

Avtorica v prispevku razmišlja o tem, kako s pomočjo dobrih vprašanj spodbuditi k telesni dejavnosti vse učence, tudi tiste, ki jim šport ni močno področje. Navaja nekaj primerov vključujočih vprašanj, ponuja nekaj dobrih odprtih in zaprtih vprašanj in pokaže, kako lahko zaprto vprašanje odpremo ali pa odprto vprašanje še bolj odpremo. Namen prispevka je predstaviti, da s tem, ko učenci razumejo katero gibalno znanje bodo v življenju potrebovali, kako in zakaj je to potrebno, zraste njihova želja po učenju. Ko je to doseženo, je vse preostalo delo veliko lažje, čeprav je naporno in zahteva veliko ponovitev in vztrajnosti ter učenja iz napak.

Abstract

How to Encourage Students to Think and Want to Learn by Posing Good Questions in Physical Education

The author of the article discusses how good questions can motivate all students to physical activity, even if sport is not their strong suit. She gives a few examples of inclusive questions, offers some good open- ended and closed-ended questions, and shows how a closed-ended question can be opened or how an open-ended question can be opened even further. The purpose of the article is to explain that when students understand how and why they will need certain knowledge of physical activity in their lives, their desire to learn grows. As this is accomplished, even though it still requires effort, hard work, a lot of repetition, persistence and learning from mistakes, everything else becomes much easier.