Jutranji krog med prvošolci

PDF članek

Izvleček

Jutranji krog je dejavnost, ki se izvaja ob prihodu otrok v vrtec oziroma šolo. Prej kot v šoli se je ta dejavnost uveljavila v vrtcu. Je dobrodošla rutina ob pričetku šolskega dne, saj dobro vpliva na vzdušje v razredu. V jutranjem krogu se učenci navajajo na pravila vljudnega pogovarjanja, razvijajo strpnost, se socializirajo, premagujejo strah pred nastopanjem. Jutranji krog jih zbližuje, povezuje in ustvarja pozitivno klimo v razredu, ki je ključnega pomena za dobro in varno počutje. V prvi vrsti se mora otrok počutiti varnega in sprejetega, šele potem se lahko z vso svojo energijo posveti učenju.

Abstract

Morning Circle in the First Grade Classroom

A morning circle is a daily gathering that takes place at the beginning of the day in the classroom or the kindergarten, where it first commenced. This rewarding activity provides supportive classroom environment. During circle time, pupils learn conversation skills, build tolerance, socialize, and overcome their fear of public speaking. They develop closer rapport with others, foster relationships and create a positive atmosphere, which is vital for their sense of well-being and security. First and foremost, children need to feel safe and accepted. Only then can they devote their energy to learning.