Izzivi poučevanja na daljavo pri matematiki

PDF članek

Izvleček

V prispevku predstavimo analizo vprašalnika, s katerim smo dobili vpogled v potek pouka matematike v času poučevanja na daljavo. Vprašalnik je bil izhodišče za izbiro vsebin osrednjega dela seminarja poučevanje matematike na daljavo. Predstavimo objavljene modele poučevanja matematike na daljavo in izpostavimo nekaj dejavnosti, ki jih lahko izvedemo z učenci v živo ali na daljavo.

Abstract

Challenges of Mathematics Distance Learning

The paper presents an analysis of a questionnaire that was used to gain an insight into the course of Mathematics lessons during distance learning. Th e questionnaire was the starting point for selecting the contents of the core part of the seminar “Mathematics Distance Learning”. Th e published models of Mathematics distance learning are presented and a few activities are highlighted which can be carried out with learners in person or at a distance.