Glasbeni vrtiljak: glasbene dejavnosti v vrtcu

PDF članek


Izvleček

V članku so predstavljene glasbene dejavnosti v vrtcu. Teoretični del nam prinaša vpogled v metode dela glasbenih dejavnosti: petja, poslušanja glasbe, igranja na inštrumente in izvajanja glasbenodidaktičnih iger. V praktičnem delu so opisane dejavnosti, ki smo jih izvajali v okviru obogatitvene dejavnosti ‚glasbeni vrtiljak‘. Začetek dejavnosti je bil načrtovan v okviru usmerjenih glasbenih zaposlitev, ki smo jih izvajali enkrat tedensko in jih nadgrajevali z vsakodnevnimi glasbenimi dejavnostmi.

Abstract

Musical Carousel: Musical Activities in Kindergarten

The article introduces musical activities in kindergarten. The theoretical part allows an insight into the methods of teaching music: singing, listening to music, playing instruments, and music didactic games. The practical implications section of the article explains an enrichment activity called ‚musical carousel‘. The latter began as part of planned weekly musical tasks, which were further reinforced with daily musical activities.