Formativno spremljanje pri vsebini Večkotniki

PDF članek

Izvleček

V članku avtorica predstavi obravnavo vsebine Večkotniki z elementi formativnega spremljanja. Predstavi konkretne primere za različne elemente formativnega spremljanja (od preverjanja predznanja, sooblikovanja namenov učenja, zbiranja dokazov o procesu učenja in znanja, do podajanja povratne informacije) in opiše izkušnje in poda refleksijo ob preizkušanju metode.

Abstract

Formative Assessment in POLYGONS

The article introduces the content on polygons using formative assessment elements. The author gives specific examples for various formative assessment elements (from prior knowledge assessment, co- creating learning objectives, collecting evidence on learning process and knowledge to providing feedback), describes experiences and provides reflection on method testing.