Evropski delodajalci v izobraževanju smo most med izobraževalno in delovno sfero

PDF članek

Povzetek

Evropska federacija delodajalcev v izobraževanju (EFEE) je organizacija, ki že od svojega nastanka leta 2009 ozavešča deležnike v izobraževanju o izzivih, ki jih raznolik razvoj družbe na vseh področjih prinaša s seboj v sfero izobraževanja v širšem evropskem prostoru. Kot priznani evropski socialni partner za izobraževalni sektor deluje EFEE na stičišču političnih področij izobraževanja, usposabljanja, raziskav, socialnih zadev in zaposlovanja, ki so ključna za uresničitev novih smernic Evropske komisije za obdobje 2019–2024. Hiter družbeni, tehnološki, okoljski in demografski razvoj današnje družbe zahteva »Unijo, ki si prizadeva za več. Evropa mora voditi prehod na zdrav planet in nov digitalni svet.«
EFEE se zaveda, da lahko te ambicije dosežemo le z visokokakovostnimi sistemi izobraževanja in usposabljanja z vključujočim pristopom, ki temelji na vrednotah, vseživljenjskem učenju in inovacijah. Splošni cilj EFEE je uresničiti kakovostno izobraževanje za vse, z izboljšanjem kakovosti poučevanja in upravljanja šol, z evropskim sodelovanjem in dialogom. V članku pojasnjujemo, katera temeljna področja bo v letih 2022–2023 EFEE poglobljeno obravnavala:
– Kakovostne naložbe v izobraževanje in usposabljanje
– Socialni dialog in krepitev zmogljivosti
– Povečanje privlačnosti učiteljskega poklica
– Digitalizacija in inovacije v izobraževanju
– Zdravje in varnost na delovnem mestu
– Izobraževanje za trajnostni razvoj okolja
– Vključevanje, enakost in demokratično državljanstvo v izobraževanju in usposabljanju
– Kakovost in vključenost poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter vajeništva
– Visokošolske raziskave in izobraževanje