Enosmerni električni krog pri pouk na daljavo

PDF članek

Izvleček

V prispevku so opisane aktivnosti s področja enosmernega električnega kroga, pri katerih so bile uporabljene interaktivne simulacije s spletnim orodjem PhET – enosmerni električni krog. Opisane aktivnosti se lahko izvedejo v osnovni ali srednji šoli pri utrjevanju znanja, laboratorijskih vajah, pouku na daljavo, medpredmetnih povezavah (npr. fizika-informatika) ipd. Simulacije so primerne tudi za individualno delo, saj za delovanje potrebujejo le brskalnik ter internetno povezavo, imajo enostaven uporabniški vmesnik in so na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Abstract

Direct Current (DC) in Remote Learning

In this article, activities with Interactive Simulations PhET – circuit construction kit: DC are presented. These activities may be applied on both primary and secondary school level for consolidation of knowledge, laboratory exercises, remote learning, cross-curricular link (e.g. Physics and Computer Sciences), etc. The simulations are suitable for group activities as well as for students’ independent learning – they can be run on any browser with an internet connection and have an easy-to-use user interface, which is available also in Slovenian.