Elementi formativnega spremljanja pri matematiki v srednji šoli

PDF članek

Izvleček

Matematika in formativno spremljanje gresta z roko v roki – to je pokazala že vsebina prejšnjih revij Matematika v šoli in priročnika Formativno spremljanje pri matematiki. V prispevku predstavljamo usvajanje poglavja o deljivosti z uporabo elementov formativnega spremljanja in še ostala orodja, ki jih pri pouku pogosto uporabljamo.

Abstract

Formative Assessment Elements in High-School Mathematics

Mathematics and formative assessment go hand-on-hand, as demonstrated in previous Matematika v šoli
(Mathematics in School) editions and the manual Formativno spremljanje pri matematiki (Formative Assessment in Mathematics). The article focuses on the assimilation of the chapter on division using formative assessment elements and other tools frequently used in class.