Delo z mladimi uporabniki v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič

PDF članek

Izvleček

Upad zanimanja za branje pri mladostnikih je težava, rešitve zanjo pa v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja najdemo v pestrosti ponudbe, namenjene prav njim. Zaposleni skoraj vsako leto pripravimo novost, s katero jih povabimo in privabimo (tudi) k branju. Nekateri projekti so enkratni, še več pa je takih, ki potekajo vrsto let. Več prebranih knjig in večji obisk knjižnice pa je pozitiven pokazatelj našega truda. Projekti, ki jih izvajamo vsi zaposleni, so predstavljeni v članku.

Abstract

Working with Young Users in the library Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Tržič

The declining interest in reading among young people has become a problem that the library Knjižnica dr. Toneta Pretnarja is addressing with a diverse offering intended especially for them. Almost every year, the library employees create something new to invite and attract them (also) to reading. This includes either one-time projects or, more often, projects taking place over a number of years. Our efforts have yielded positive results – more books are being read and library visits have increased. The article presents these projects, which are implemented by all employees.