(Brez)mejno glasbeno ustvarjanje: primeri ustvarjalnih glasbenih dejavnosti v času pouka na daljavo

PDF članek

Izvleček

V prispevku so predstavljeni konkretni primeri dela na daljavo pri pouku glasbene umetnosti v osnovni šoli, pri katerih je v ospredje postavljeno glasbeno ustvarjanje. Vsak primer vsebuje podroben opis celotnega pedagoškega procesa od ideje prek avtoričinega ustvarjanja in poustvarjanja kot primera in navdiha za učence, pa do končnih ustvarjalnih izdelkov učencev in povratne informacije učencem. Vsi primeri vsebujejo opis pripomočkov in orodij, potrebnih za izvedbo, kot tudi načine uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. Primeri so podprti s fotografijami in videoposnetki avtoričinega ustvarjanja, kot tudi z nekaterimi najizvirnejšimi izdelki učencev

Abstract

(Un)limited Musical Creativity: Examples of Creative Musical Activities during Learning Distance

The article presents concrete examples of distance music lessons in primary school, focusing on musical
creativity. Each example contains a detailed description of the entire pedagogical process – from the idea, through the author’s creative and re-creative work as an example and inspiration for the pupils, to the pupils’ creative end products and the giving of feedback to the pupils. All examples contain a description of the aids and tools needed for implementation, as well as the ways of using ICT. The examples are substantiated with photographs and videos of the author’s creative work and with some of the pupils’ most original products.