Animirani film kot produktivni likovni odziv na branje slikanice brez besedila

PDF članek

Izvleček

V prispevku je predstavljena animacija kot možnost za produktivni likovni odziv na branje slikanice brez besedila. Animirani film, ki je predstavljen kot primer dobre prakse, je oblikovalo šest učencev petega razreda v okviru video krožka. Pri zasnovi animiranega filma so izhajali iz prebrane slikanice Maje Kastelic Deček in hiša. Animacija je učencem omogočila, da so svoj odziv oblikovali z različnimi kodi sporočanja ter ustvarili nov multimodalni sestav. Opisani primer je mogoče razumeti kot pomemben dejavnik razvijanja multimodalne pismenosti pri učencih.

Abstract

Animated Film as a Productive Creative Response to Wordless Picture Books

The article offers a perspective of animation as a productive, artistic way of interpreting wordless picture books. The animated film presented here as a good practice example was created by six fifth-grade students as part of their video club activities. Their animation, based on the picture book A Boy and a House by Maja Kastelic, allowed them to shape their response to the book using different communication modes and create a new multimodal system. The example described in the article can be seen as an important factor of multimodal literacy in students.