Angleščina v prvem razredu – Make a Circle

PDF članek

Izvleček

Otroci se lahko jezika naučijo hitreje in bolj spontano, če se ga začnejo učiti zgodaj in v povezavi z gibanjem. Takrat imajo tudi večje možnosti za razvijanje pravilne in točne izgovarjave. Otrok ni strah jezika uporabljati v sporazumevalne namene, poleg jezikovne zmožnosti pa pri učenju razvijajo tudi medkulturno zmožnost in s tem pozitivno naravnanost do drugačnosti. V članku sem opisala svoje izkušnje z zgodnjim poučevanjem angleščine in nekaj primerov iz prakse.

Abstract

English in the First Grade – Make a Circle

If children start learning a language at an early stage and through motion, they can learn it much faster and more spontaneously. They also have much better chance to develop more correct and accurate pronunciation. Children are not afraid of using a language for communication; in addition to acquiring linguistic skills they are also developing their intercultural skills, thus gaining a positive attitude towards diversity. The article describes the author’s experience with early English teaching and contains a few practice examples.