Alpska šola – Vzgoja in izobraževanje o gorah in z gorami

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2021/1/22-37

Povzetek

Prispevek govori o vzgoji in izobraževanju o gorah in z gorami tako v osnovni kot srednji šoli, pri čemer v ospredje postavlja model Alpske šole, zasnovan v okviru projekta YOUrALPS. Učiteljem želi predstaviti možnosti in različne pristope, ki jih lahko uresničijo pri svojem delu, ter jih spodbuditi, da se skupaj z učenci pridružijo mreži Alpskih šol.

Abstract

Alpine School — Mountain-Oriented Education

The article deals with mountainoriented education in both primary and secondary schools, focusing on the Alpine School Model, which was developed within the YOUrALPS project. It aims to introduce teachers to the possibilities and different approaches they can bring to their work and to encourage them to join the Alpine School Network together with their students.