Pouk slovenščine v nižjem poklicnem izobraževanju

Izvleček Članek prinaša predstavitev pouka slovenščine v srednji šoli, in sicer v programu nižjega poklicnega izobraževanja. Takšna vrsta pouka poteka…

Pouk geografije v osnovni šoli za odrasle

https://doi.org/10.59132/geo/2021/3/50-57 Povzetek Članek predstavlja pouk geografi je v osnovni šoli za odrasle. Opredeljena je populacija ljudi, ki je vključena v…