Vloga ravnateljev pri opolnomočenju učiteljev

https://doi.org/10.59132/vviz/2018/2/37-45 Povzetek V zadnjih dveh desetletjih se je povečalo zanimanje za raziskovanje ravnateljevega vedenja, ki pozitivno vpliva na opolnomočenje učiteljev,…

Vloga evalvacije v izobraževanju nadarjenih

Povzetek V prispevku so podane izbrane strokovne podlage za izvajanje evalvacije izobraževalnih aktivnosti za nadarjene, ki so nastale v okviru…