Razvoj evropskih programov sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja ter učinki teh dejavnosti

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/2/135-158 Povzetek Erasmus+ je program Evropske unije (EU) na področju izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa, ki izhaja iz tridesetletne…

Z mednarodnimi dejavnostmi (ne)zavedno do sodelovanja in odprte šole

Povzetek Šola, ki se hoče od take, ki uči, premakniti k učeči se organizaciji, mora spremeniti organizacijsko kulturo, in sicer…

Trajnostno vodenje EU projektov

Povzetek Znotraj programa Erasmus+ kot ključnega mehanizma Evropske unije na področju izobraževanja in usposabljanja prijavitelji projektov implementirajo in preizkušajo različne…