Informacijska pismenost v luči stalnih sprememb ali (ponovni) razmislek o informacijski pismenosti

Izvleček Pomembna pedagoška naloga šolskega knjižničarja je prispevati k zviševanju informacijske pismenosti, kar dosega v sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci…