Sprostitev z zgodbami

Izvleček Učenci se v času osnovnošolskega izobraževanja srečujejo tudi s težavami, neuspehi in stresnimi situacijami. V zadnjem času je zaznati…

»Zelena knjižnica« na Osnovni šoli Mladika

Izvleček V knjižnici Osnovne šole Mladika potekajo različne dejavnosti, ki se spreminjajo z namenom privabiti v knjižnico čim več bralcev…