»Zelena knjižnica« na Osnovni šoli Mladika

PDF članek

Izvleček

V knjižnici Osnovne šole Mladika potekajo različne dejavnosti, ki se spreminjajo z namenom privabiti v knjižnico čim več bralcev in jih navdušiti za branje. Tokrat sem se odločila izpeljati projekt Zelena knjižnica, da bi spodbudila varovanje okolja in hkrati branje knjig z ekološko tematiko. Pri izvedbi knjižnično informacijske ure sem uporabila knjige z ekološko tematiko, eko družabne igre in učenje z gibanjem.

Abstract

Green Library at Primary School Mladika

The Primary School Mladika library organizes and rotates various activities with the aim of attracting as many readers as possible and inspiring them to read. This time, I decided to implement the project called Green Library to help raise awareness of environmental protection and encourage the reading of books addressing environmental topics. In implementing a library information hour, I used ecology books, eco board games and movement-based learning.