Oris prizadevanj za vpeljavo podjetnosti v slovenske srednje šole

https://doi.org/10.59132/viz/2021/4-5/6-13 Povzetek V članku je orisana zgodovina prizadevanj za vpeljevanje podjetnosti na ravni srednjih šol. Aktivnosti v ta namen so…

Šolska kultura in klima – 2. del

https://doi.org/10.59132/viz/2019/2-3/26-32 Povzetek Klima in kultura šole sta dva od ključnih vidikov kakovosti šole. O obeh obstaja vrsta odlične strokovne literature…

Šolska kultura in klima – 1. del

https://doi.org/10.59132/viz/2019/1/5-11 Povzetek Klima in kultura šole sta dva od ključnih vidikov kakovosti šole. O obeh obstaja vrsta odlične strokovne literature…