Sodelovanje šolskega knjižničarja z učitelji v osnovni šoli

Izvleček Predstavljena je spreminjajoča se vloga šolske knjižnice in pomembnost vloge šolskega knjižničarja za njeno ustrezno integriranje v pouk. Prikazani…

Vloga in delo knjižnic glasbenih šol

Izvleček Na kratko so predstavljeni začetki delovanja glasbenih šol, stanje na področju knjižnic glasbenih šol in različni vidiki njihovega delovanja….