Vloga neverbalnega sporazumevanja v prepričevalnem govoru

Izvleček Ljudje se v življenju sporazumevamo, povsod. Za razumevanje sporočila je treba razumeti tako verbalno kot tudi neverbalno sporazumevanje. V…

Karierna orientacija učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli

Povzetek Osnovnošolci se zgodaj znajdejo pred odločitvijo, na kateri šoli bodo nadaljevali izobraževanje. Največ ovir pri prehodu zaznamuje otroke s…