Čuječnost v šolskem okolju

Izvleček O čuječnosti je zadnje čase vedno več govora. Pogosto v povezavi s stresom, kjer je v rabi v terapevtske…

Vpliv čustev na učno uspešnost na razredni stopnji

Izvleček Učilnica je čustveni prostor, znotraj katerega učenci doživljajo in izražajo različna čustva – vezana na pouk, sošolce, učitelje, nekatera…