Promocija zdravja v 1. razredu

Izvleček Zdravje je osnova za dobro in uspešno življenje. To velja tako za vsakega posameznika kot tudi za katerokoli skupino…

Nadarjeni otroci na matematičnem področju

Izvleček Matematična sposobnost je osnova za matematično nadarjenost in je zmožnost spretnega in hitrega operiranja s števili in odnosi med…

Radovednost spodbuja raziskovalno razmišljanje

Povzetek Učitelji s procesom učenja z raziskovanjem razvijamo otrokove sposobnosti in njihove predstave o naravi, okolju in družbi. Z eksperimentalnimi…