Vključevanje igre v zgodnje učenje angleščine

Izvleček V prispevku so predstavljene različne igre, s katerimi učence učinkovito spodbujamo k uresničevanju različnih ciljev iz učnega načrta za…

Uporaba lutke pri pouku angleščine

Izvleček V prispevku je predstavljena izkušnja učenja in poučevanja z lutko v tretjem razredu. Uporaba lutke pri pouku vpliva na…