Gibalne igre na razredni stopnji

Izvleček Pri pouku športa je igra zelo pomembno sredstvo predvsem na razredni stopnji, saj omogoča sproščeno in učinkovito učenje novih…

Pomen gibanja pri učencih na začetku šolanja

Izvleček Gibanje je otrokova naravna potreba in predstavlja pomemben del njegovega vsakdana. Če se otrok veliko giba, se tudi dobro…

Pomen gibalnih spretnosti za varno hojo in kolesarjenje

Izvleček Gibanje je otrokova naravna potreba in predstavlja pomemben del njegovega vsakdana. Ko se otrok giblje, spoznava okolje, prostor, čas…