Trajnostna mobilnost je pomembno področje trajnostnega razvoja

Izvleček Trajnostna mobilnost je pomembno področje trajnostnega razvoja. Njen osnovni cilj je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem…

Pogovor z učenci – živimo šolo prihodnosti

https://doi.org/10.59132/viz/2019/2-3/22-25 Povzetek Osemnajstega aprila 2019 je na Zavodu RS za šolstvo potekal pogovor z učenci in dijaki osmih osnovnih ter…

Glas učenca in formativno spremljanje

https://doi.org/10.59132/viz/2019/2-3/9-14 Povzetek V članku predstavljamo nekatere ugotovitve mednarodnega projekta Erasmus+ Glas učenca – MOST do učenja, ki temeljijo na slovenski…

Celostni pristop k vključevanju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj

Holistic Approach to Incorporating Education for Sustainable Development https://doi.org/10.59132/viz/2017/4/27-33

Projekt podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Povzetek Projekt Podnebni cilji in vsebine je eden izmed korakov k uresničevanju vizije in ciljev trajnostnega razvoja. Zaradi soodvisnosti trajnostnega…