Vizualna pismenost med preteklostjo in prihodnostjo skozi pogled učitelja likovne umetnosti

https://doi.org/10.59132/viz/2023/3/33-36 Izvleček V članku odpiramo pogled v vlogo učitelja likovne umetnosti kot enega ključnih nosilcev razvoja vizualne pismenosti v šolskem…

Animirani film kot produktivni likovni odziv na branje slikanice brez besedila

Izvleček V prispevku je predstavljena animacija kot možnost za produktivni likovni odziv na branje slikanice brez besedila. Animirani film, ki…

Formativno spremljanje in pouk likovne umetnosti v osnovni šoli

Povzetek Članek obravnava vlogo in pomen uporabe nekaterih orodij formativnega spremljanja (vstopne in izhodne kartice, orodji za samovrednotenje in vrstniško…