Kako znotraj šolskega prostora voditi na sodelovalen in vključujoč način

Povzetek Prispevek predstavlja pristop participativnega vodenju z osnovnimi izhodišči ter predstavitvijo primerov uporabe tovrstnega pristopa v šolskem prostoru in v…

Vloga kariernega centra za mlade priodločanju za izbiro poklica oziroma šole

Povzetek Karierno odločanje mladih je zelo pomemben in hkrati kompleksen proces. Odločitev za izbiro poklica oziroma šole je vedno stvar…