Fran Jaklič skozi kmečko povest

Izvleček Fran Jaklič velja za ljudskega pisatelja, ki se je zgledoval po rojaku Franu Levstiku, vendar pa se je v…

Ljudsko slovstvo in epsko pesništvo srednjega veka na Slovenskem

Izvleček Ljudsko slovstvo je pomembno za razvoj kasnejše slovenske književnosti. V njem se zrcali zavest slovenskega ljudstva. Marsikateri pesnik, kot…