Ljudsko slovstvo in epsko pesništvo srednjega veka na Slovenskem

PDF članek

Izvleček

Ljudsko slovstvo je pomembno za razvoj kasnejše slovenske književnosti. V njem se zrcali zavest slovenskega ljudstva. Marsikateri pesnik, kot na primer Valentin Vodnik, se je zgledoval po njej. Zasluge za to, da se ljudsko slovstvo ni pozabilo, imajo predvsem zbiralci in zapisovalci, naj omenim dr. Karla Štreklja, ki je s sodelavci zbral več kot 1300 ljudskih pesmi. Za ljudsko slovstvo je značilno več literarnih vrst znotraj vezane in nevezane besede. V članku sem podrobneje predstavila balade in junaške pesmi srednjega veka, saj so s snovjo, motivi in slogom dodobra pripomogle k razvoju kasnejše slovenske književnosti. Prav tako se za čas srednjega veka omenja predvsem zapisano cerkveno slovstvo (Brižinski spomeniki, Celovški in Stiški rokopis). To so resda prvi zapisi v slovenskem jeziku, vendar pa so pripovedne ljudske pesmi srednjega veka prav tako pomembne, saj so pokazatelj dejanskega življenja našega takratnega slovenskega ljudstva.

Abstract

Folk Literature and Epic Poetry in Medieval Slovenia

Folk literature was important for the development of Slovenian literature and reflects the consciousness of Slovenian people. Many poets, including Valentin Vodnik, found inspiration in folk literature, but the credit for keeping it alive goes mainly to collectors and recorders, among which a special mention goes to Karel Štrekelj, who together with his colleagues collected over 1300 folk poems. Folk literature is a form of poetry or prose characterised by multiple literary genres. The article introduces in detail the ballad and the narrative heroic folk song of the Middle Ages as their subject matter, motif and style contributed significantly to the later development of the Slovenian literature. The Middle Ages is also the era of the written word of Church literature (Brižinski spomeniki (Freising Manuscripts), Celovški rokopis (Klagenfurt Manuscript) in Stiški rokopis (Stična Manuscript)). Even though the manuscripts are the first written Slovenian literary texts, the medieval narrative folk songs are also important as testimonies of the life of Slovenian people.