Vloga staršev v procesu opismenjevanja otroka

Izvleček V prispevku je predstavljena pomembnost vloge staršev pri branju pred vstopom otroka v šolo, pri otrokovem učenju branja kot…

Vloga svetovalnega delavca v procesu opismenjevanja učencev

Povzetek V prispevku sta predstavljena vloga in pomen svetovalnega delavca na šoli v procesu opismenjevanja učencev tako pri neposrednem delu…