Spoznavanje gledališke umetnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju

Izvleček Gledališka umetnost pomembno dopolnjuje cilje vzgojno-izobraževalnega procesa in podpira celostni razvoj mladih. V prispevku se obravnava možnost vključevanja gledališke…

Ustvarjalni pristopi spoznavanja gledališke umetnosti

Izvleček S projektom Gleda(l)išče Slovenski gledališki inštitut kot nacionalni koordinator kulturno-umetnostne vzgoje na gledališkem področju vzpostavlja sistematično sodelovanje in kreativno…