Uporaba bralnih učnih strategij pri pouku naravoslovja in tehnike v 5. razredu

Izvleček Branje še vedno predstavlja najučinkovitejše sredstvo za učenje, saj otrokom in mladostnikom omogoča lažje prilagajanje številnim spremembam, ki jih…

Didaktične igre pri pouku naravoslovja v 5. razredu

Didactic Games in Fifth Grade Science Class

Razvijanje formativnega spremljanja v učeči se skupnosti

Developing Formative Assessment in a Learning Community