Slava vojvodine Kranjske in medpredmetno povezovanje v šolski knjižnici

Izvleček Slava vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja je obsežno in temeljito delo o današnjem slovenskem prostoru. Meščanska izdaja dela je…

Lov na knjigo – kako ‘uloviti’ bralca: medpredmetno načrtovanje in povezovanje vzgojno-izobraževalnega dela za dvig števila bralcev

Izvleček V članku predstavljam dejavnost, s katero smo motivirali mlade bralce na prehodu z razredne na predmetno stopnjo. Zbrali smo…