Trajnostna mobilnost s podporo digitalnih tehnologij

Izvleček Uporaba digitalnih tehnologij omogoča učinkovitejše učenje trajnostne mobilnosti, pri čemer uresničujemo cilje in vsebine v obveznem in razširjenem programu…

Razvijanje digitalnega državljanstva na razredni stopnji

Povzetek Razvoj digitalnega državljanstva na razredni stopnji poteka v avtentičnih razrednih situacijah. Načrtovane dejavnosti se organizirajo z didaktičnimi strategijami, učnimi…