Trajnostna mobilnost s podporo digitalnih tehnologij

PDF članek


Izvleček

Uporaba digitalnih tehnologij omogoča učinkovitejše učenje trajnostne mobilnosti, pri čemer uresničujemo cilje in vsebine v obveznem in razširjenem programu osnovne šole ter domačem okolju. Digitalna tehnologija omogoča lažje načrtovanje, spremljanje, prikazovanje, razumevanje, nazornost življenjskih situacij, s katerimi se učenec vsakodnevno srečuje. Vse aktivnosti potekajo z namenom razvoja samostojnih in odgovornih udeležencev v družbeno odgovorni družbi, kjer vsak posameznik prispeva k dobrobiti vseh.

Abstract

Sustainable Mobility Supported by Digital Technologies

The use of digital technologies enables a more efficient learning of sustainable mobility, in the process realizing the objectives and contents under the compulsory and after-school primary school programme and in the home environment. Digital technology enables easier planning, monitoring, demonstrating, understanding and illustration of the life situations encountered by a learner on a daily basis. All activities are carried out for the purpose of developing independent and responsible participants in a socially responsible society, in which every individual contributes to the well-being of all.