Branje – čudovito doživetje!

Izvleček Šolske knjižničarke aktiva Zgornjega Posočja se že vrsto let srečujemo v aktivu, ki smo ga ustanovile spomladi leta 2009…

Medvrstniško spodbujanje branja v šolski knjižnici

Izvleček Vseživljenjsko učenje je v hitro spreminjajoči se družbi postalo pogoj uspešnosti. Cilj pedagoškega dela v šolski knjižnici je razvijanje…